Kategori: fastighetsskötsel

Underhållsarbete av fastigheter

Att upprätthålla och vårda byggnader och hus är en avgörande aspekt av fastighetsförvaltning, som sträcker sig över olika områden för att säkerställa deras långsiktiga hållbarhet och funktionalitet. Denna nödvändiga process, ofta kallad underhållsarbete, är kritisk för att hantera de olika påfrestningar som byggnader utsätts för i sin dagliga användning, inklusive påverkan från väderförhållanden, slitage och åldrande. Genom att regelbundet övervaka och adressera eventuella tecken på slitage, korrosion eller strukturella problem kan man bevara byggnadens strukturella integritet och förhindra potentiella skador. Denna förebyggande strategi inte bara förlänger byggnadens livslängd utan kan också leda till betydande kostnadsbesparingar på sikt. Investeringar i regelbundet underhåll kan undvika att mindre problem eskalerar till allvarliga och dyrare reparationer eller ombyggnader. Genom att identifiera och åtgärda problem i ett tidigt skede kan fastighetsägare undvika kostsamma konsekvenser och bevara fastighetens värde. Underhållsarbeten sträcker sig också till att inkludera åtgärder för att förbättra byggnadens energieffektivitet. Detta kan omfatta insatser som att byta ut isolering, reparera fönster och dörrar eller uppgradera uppvärmnings- och kylsystem. Sådana förbättringar inte bara minskar driftskostnaderna utan stöder också hållbarhetsmål.

OVK besiktning

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) representerar en central del av det underhållsarbete som krävs för byggnader, och det är en nödvändig åtgärd för att säkerställa att ventilationssystemen fungerar optimalt. Denna process är av avgörande betydelse för att upprätthålla en sund inomhusmiljö och förbättra energieffektiviteten. I Stockholm, en stad som ständigt växer och utvecklas, är OVK-besiktningar en del av det övergripande ansvar som fastighetsägare och förvaltare har för att säkerställa byggnadernas långsiktiga hållbarhet och användbarhet. I Stockholm varierar klimatet dessutom ofta med tydliga årstider, och det är därför särskilt viktigt att ventilationssystemen är anpassade för att hantera olika väderförhållanden. En OVK i Stockholm och såklart i andra delar av Sverige, är viktiga fastighetsägare och förvaltare då det ger den insikten de behöver för att säkerställa att byggnaderna är rustade att möta dessa utmaningar och skapa en hälsosam och bekväm inomhusmiljö för invånarna.

Genom OVK-besiktningar genomförs en detaljerad genomgång av ventilationssystemen för att identifiera eventuella problem eller ineffektiviteter. Denna process innefattar tekniska kontroller och mätningar för att säkerställa att ventilationen uppfyller gällande standarder och regler. Genom att regelbundet genomföra dessa besiktningar kan man förhindra potentiella hälsoproblem som kan uppstå på grund av dålig inomhusluftkvalitet och samtidigt optimera energianvändningen. Denna åtgärd är även inte bara en reaktiv reparation utan en proaktiv investering i byggnadernas långsiktiga hälsa och funktionalitet. Genom att integrera OVK-besiktningar som en del av det regelbundna underhållet bidrar man till att förhindra kostsamma reparationer och optimerar prestanda över tid. I en stad som Stockholm, där fastighetsbeståndet är mångsidigt och varierat, blir OVK-besiktningar en nyckelaspekt för att säkerställa en hållbar och effektiv byggmiljö.

OVK-processen

OVK är som redan nämnts en detaljerad process där kvalificerade inspektörer utvärderar och granskar ventilationssystemet i byggnader. Under denna genomgång utförs tekniska kontroller för att bedöma systemets effektivitet och överensstämmelse med gällande normer. Inspektörerna inriktar sig på olika aspekter av ventilationen, inklusive luftflöden, tryckfall och temperaturer. En central del av OVK-besiktningen är också luftkvalitetsprovtagning. Genom att analysera nivåerna av olika föroreningar, som koldioxid och partiklar, kan inspektörerna bedöma inomhusluftens hälsosamhet. Resultaten jämförs med fastställda gränsvärden för att identifiera eventuella avvikelser. Besiktningen innebär också en noggrann genomgång av byggnadens ritningar och dokumentation. Inspektörerna samlar in information om ventilationssystemets tekniska specifikationer och hur det är avsett att fungera. Detta ger en övergripande förståelse för byggnadens ventilationssystem och möjliga utmaningar. Om avvikelser eller brister upptäcks under besiktningen dokumenteras dessa. Inspektörerna ger feedback till fastighetsägare eller förvaltare och diskuterar åtgärdsförslag för att förbättra ventilationssystemet. Detta skapar en öppen dialog om hur man kan optimera systemets prestanda och möta eventuella behov. En formell rapport eller protokoll utfärdas efteråt som sammanfattar resultaten av OVK-besiktningen. Protokollet innehåller en beskrivning av byggnaden, tekniska resultat, eventuella avvikelser och föreslagna åtgärder. Denna rapport utgör grunden för att vidta eventuella nödvändiga åtgärder för att säkerställa optimal funktion och överensstämmelse med lagstadgade krav.

Tidsförlopp

I allmänhet måste OVK-besiktningar utföras regelbundet, men specifika krav kan variera. Vissa byggnader kan kräva mer frekventa inspektioner än andra. Till exempel kan kommersiella eller industriella fastigheter, där ventilationssystemet utsätts för högre påfrestningar på grund av ökad användning, behöva genomgå OVK-besiktningar oftare för att säkerställa optimal prestanda. De specifika kraven för OVK-besiktningar kan också påverkas av lokal lagstiftning och byggnormer. Det är inte ovanligt att olika regioner eller länder har sina egna reglerande ramar för hur ofta dessa inspektioner bör utföras. Detta syftar till att säkerställa överensstämmelse med säkerhetsstandarder och främja en hälsosam inomhusmiljö. För fastighetsägare och förvaltare är det viktigt att vara medveten om de specifika kraven för OVK-besiktningar som gäller för deras byggnader. Genom att vara proaktiva och hålla sig informerade om lokala regleringar kan de säkerställa att de uppfyller alla lagstadgade krav och att ventilationssystemet fungerar effektivt.

Fastighetsskötsel för BRF

Valet av fastighetsförvaltning är inte bara avgörande för trivseln i din fastighet, utan det har också en stor påverkan på hur din fastighet kommer att upplevas och vilket värde den får. Med en riktigt bra och professionell fastighetsskötsel kan du vara säker på att lamporna lyser när de ska, att området utanför entrén är snyggt och prydligt och att hyresavier skickas ut i lämplig tid. Att göra detta arbete på egen hand är mycket svårt och tidskrävande, men med oss bakom dig kan du luta dig tillbaka och lägga din tid på annat. Vi ser till att sköta det mesta inom fastighetsskötsel och kan bland annat hjälpa dig med vaktmästeri för ett tryggare område, underhåll och reparationer, parkarbeten, samt ventilationsarbeten och administrativa uppgifter.

När du vänder dig till oss kan du vara säker på att vi får arbetet gjort. Vi ser inte bara till att erbjuda helhetslösningar för alla behov, utan vi kan också skräddarsy lösningar för just din fastighet. Det innebär att du själv kan välja vad det är som du vill ha hjälp med, t.ex. juridiska- och administrativa uppgifter samt klippning av gräs eller helhetslösningar där vi bistår med vår expertis inom alla områden. Här nedan kan du läsa mer om de tjänster som vi erbjuder och hur vi kan hjälpa dig som fastighetsägare att få en klare, roligare och mer bekväm vardag.

Vaktmästeri för en tryggare miljö

Det finns flera orsaker till varför man som BRF eller fastighetsägare kan vilja öka tryggheten kring en bostad. Det kan handla om att fastigheten ligger i ett mer utsatt område eller att man helt enkelt vill se till att boende känner sig tryggare dygnet runt. När du vänder dig till oss berättar vi gärna mer om hur du kan öka tryggheten, t.ex. genom att ha en vaktmästare på plats som ser till att innergård, inomhusmiljö och utomhusmiljö alltid är trygg och säker att vistas på. Då allt fler väljer att investera i lägenheter med privata innergårdar är en vaktmästare något som höjer värdet och gör din fastighet mer exklusiv och åtråvärd.

Underhåll och reparationer

Med vår fastighetsservice kan du vara säker på att din fastighet är i toppskick hela tiden. Det säkerställer vi genom att erbjuda en regelbunden skötsel och tillsyn av alla områden som du önskar. Här får du en mycket hög expertis under ett och samma tak, vilket innebär att vi kan hjälpa dig inom alla områden som behöver förbättras. Det kan t.ex. handla om att ni är i behov av rörmokare, att ni vill bygga en snygg och välfungerande tvättstuga eller att ni vill anlita en snickare med specialkompetens.

Vi åtar oss alla typer av uppdrag och kan göra både mindre och större arbeten med bravur. Vi bygger nya cykelställ och skjul eller renoverar trapphuset för en trevligare miljö. Till oss kan du också vända dig om du är i behov av en sanering. Sanering är vanligt i samband med att större renoveringsarbeten ska påbörjas, för att på så sätt säkerställa att fastigheten är fri från farliga ämnen, t.ex. asbest. Genom vår sanering kan du som fastighetsägare eller BRF undvika att de boende utsätts för farliga kemikalier och på så sätt skapa en fastighet som är tryggare och säkrare att vistas i.

Elektriker och VVS-montör

Vi alla vet hur jobbigt det är när elen inte fungerar som den ska eller om det är problem med avloppet. I Sverige är detta mycket vanliga problem och då är det viktigt att ha snabb tillgång till en kunnig och behörig VVS-montör eller elektriker. Med vår fastighetsservice kan du se till att både små och stora problem kan åtgärdas snabbt. Det kan t.ex. handla om att elen har slutat fungera i fastigheten eller att det har blivit stopp i avloppet. För större problem som rör som läcker eller när det planeras stambyte och renovering kan vi bistå med hjälp även här. Vi har inte bara skickliga och kompetenta hantverkare med certifiering, utan vi har också samarbetspartners som erbjuder den bästa möjliga service till alla våra kunder.

Parkarbete och utomhusmiljö

Med hjälp av oss kan du se till att få en mer välplanerad innergård eller en utomhusmiljö som helt enkelt är finare och som höjer boendestandarden. Vi ser till att hjälpa dig att ta utomhusmiljön till en helt annan nivå och har lång erfarenhet och kunskap om små, såväl som stora, miljöer. Vi vet hur viktigt det är att rå om varje område utifrån dess egna förutsättningar och behov och skapar således skräddarsydda lösningar för just din fastighet. Det spelar ingen roll om det är ett stort eller litet uppdrag som du vill ha hjälp med. Vi bistår med allt från plantering av nya blommor och växter, till att anlägga stenplattor, bygga en säker lekplats eller beskära träd. Utomhusmiljön ska inte bara förbättra upplevelsen för dina boende, utan den ska också förbättra funktionen och vara praktisk. Ta hjälp av våra kunniga och noggranna trädgårdsmästare, stenläggare eller projektledare och få den utomhusmiljö som du alltid drömt om.

Administrativa tjänster

Att äga en fastighet innebär inte bara att se till att fastigheten är i toppskick och att den är trevlig att vistas i, utan det innefattar också väldigt mycket administrativa uppgifter. Till att börja med måste bostadsföreningens ekonomi vara kontrollerad och korrekt, men man kan även behöva hjälp med nyckeltal, förhandling av ränta eller juridiska lösningar och vägledning. Med våra administrativa tjänster inom ekonomi och juridik kan du inte bara se till att frigöra mer tid för den styrelse som finns, utan det skapar också en betydligt större trygghet för boende. Nu blir det lättare att planera inför en bättre och mer hållbar framtid, samtidigt som värdet på fastigheten kommer att öka.

Får man vardagsekonomin att gå runt har man kommit en bra bit på vägen, men med oss bakom er kan ni får en partner som tar er till nya höjder. Vi hjälper till med bland annat löpande redovisningar och bokslut, men också låneförvaltning, rådgivning, juridisk rådgivning, analyser och prognoser. Vi tittar på de ekonomiska nyckeltal som ni har för att på så sätt se vilken utvecklingspotential som finns och hjälpa er att gå framåt.

Ventilation

Som fastighetsägare eller BRF är det ditt/styrelsens ansvar att se till att ventilationen alltid är välfungerande. En ventilation som inte är optimal kan inte bara göra så att inomhusluften känns tung och jobbig att vistas i, utan det kan också bidra till hälsorelaterade problem, t.ex. andningsproblem eller astma. Vår fastighetsservice säkerställer en god och bra ventilation året runt. Det innebär att vi inte bara ser till att rengöra ventilationen och sköta underhåll när det krävs, utan att vi även ser till att regelbundet kontrollera den för att minska risken för att problem ska uppstå.